Om Metoden

Familieopstillingsarbejdet er skabt af den tyske præst og psykoterapeut Bert Hellinger. Hellinger arbejdede mange år som præst, inden han begyndte sit terapeutiske virke. Systemiske Familieopstillinger er en fusion af mange forskellige terapeutiske retninger – bl.a. psykoanalysen – samt forestillinger om forfædre og aner, hentet fra Hellingers arbejde som missionær i Afrika.

I Systemiske Familieopstillinger betragtes familien som et system, hvor alle medlemmer er forbundet med hinanden. Bindemidlet er her den særlige kærlighed, der eksisterer i en familie, den kærlighed der kommer fra at være af “samme kød og blod”. Den der binder forældre og børn, samt søskende sammen.

Konsekvensen af denne forbundethed er, at sker der noget voldsomt for en eller flere i familien – sygdom, dødsfald, krig etc. – påvirkes alle, og påvirkningen kan vare i generationer.

Grunden til det er særligt barnets kærlighed, som Hellinger betegner som ‘almægtig’. Et barn tror sig almægtig i sin kærlighed og tager sine forældre, eller slægtninges, lidelser på sig, for at bringe balance og udligne familiesystemet. Det er noget alle børn gør, af kærlighed til deres forældre og deres familie.

Men når barnet forsøger at udligne, opstår mere ubalance i systemet. Barnet “vikler sig ind” i familiens skæbne og finder sit eget liv. Dette sker som sagt af sig selv. Den store opgave for det barn bliver så, som voksen, at “vikle sig ud” igen, og træde ind i sit eget liv.

I Hellingers filosofi er denne mekanisme i familien, en naturbegivenhed. I et familiesystem vil nye generationer altid forsøge at genoprette balancen i systemet – reparere på hvor kærligheden i systemet gik i hårdknude – ved at tage tidligere familiemedlemmers tunge skæbne på sig. Det er denne forvikling man kan arbejde med i familiemedlemmers liv og få forløst sorgen – og finde sin plads i familien.

Andrea Littrup
Cand. Mag. og Hellinger Kursusleder


In-Sight v/Iris U. Schneider, Dagmarsgade 5, 4. th., 2200 København N, CVR: 13798192
OBS! Dette er ikke et undervisningssted, men firmaets erhvervsadresse!