En Deltagers Oplevelser

Arbejdet foregår i en gruppe på ca. 20 personer. Man bliver spurgt om man vio opstille den familie, hvor man er barn, eller den relation hvor man er forælder, samlever, eller lignende. Opstillingen kan gælde all/alting, som man har en stærk binding til, eller et forhold til – ikke nødvendigvis (kerne)familien. Bioligske kan altid indgå, men også savnede, forsvundne, eller døde personer.

Derpå vælger man nogle fra gruppen, som skal repræsentere de aktuelle personer, inkl. en for sig selv.

Opgaven er så, i tavshed, at stille alle op i forhold til hinanden, sådan som man præcis opfatter nu opfatter de indbyrdes forhold. Dette gøres med krops- og øjenkontakt og intuitivt. Det skal ikke spekuleres eller tænkes frem ad intellektuel vej.

I princippet stiller man blot afstanden og retningen op mellem deltagerne, men det skal gøres med nærvær og omsorgsfuldt. Man har på forhånd skitseret relationerne og alder på børn/søskende, for eksemnpel. Bortset herfra fortæller man hverken positivt, eller negativt ladet, om de familie medlemmer, eller andre, der deltager i ens opstilling.

Olof2003-02

Olof Ribbing

Nu kommer terapeuten på banen. Hun spørger hvordan det går den enkelte f.eks. om man har impulser til at ændre sin position. Det sker og der spørges/kommenteres på ny. Eventuelt gives der nogle forløsende sætninger, som man kan sige, hvis det føles rigtigt. Således fortsætter man, indtil alle har det så godt som muligt, hvorved man når frem til løsnings-opstillingen. Her, eller tidligere, får opstilleren som regel tilbudt, at bytte med den, der spiller ens ‘rolle’.

Forbløffende nok viser det sig, at den som opstilles i en rolle, intuitivt mærker, hvad der føles rigtigt eller forkert og hvad der skal gøres. Det er ikke noget vedkommende ‘spiller’, men bygger ganske enkelt på de mønstre, som vi mennesker gentager generation efter generaton, og som vi alle er bærere af. Det viser sig også, at vi kan bære på forstyrrelser af disse mønstre, flere generatioer tilbage, hvilket kan komme tydeligt frem under opstillingen og sandsynligvis kan situationen bliver tilgængelig blive tilgængelig for forsoning. Det hele sker ikke under selve opstillingen. Den kan snarere ses som begyndelsen på en læreproces.

Olof Ribbing


In-Sight v/Iris U. Schneider, Dagmarsgade 5, 4. th., 2200 København N, CVR: 13798192
OBS! Dette er ikke et undervisningssted, men firmaets erhvervsadresse!