Forside

Elisa Schüler-Mombaur

Velkommen til Systemiske Familieopstillinger med Elisa Schüler-Mombaur i København.

Næste seminar

Elisa vender tilbage i 2019.

Ønsker du at modtage nyhedsmail om næste seminar kan du tilmelde dig nyhedsmailen.

BEMÆRK

  • Der vil være plads til 10 opstillinger. Er der flere, der ønsker opstilling opretter vi venteliste.
  • Der oprettes max. 3 på venteliste.
  • Oprettelse på venteliste er ingen garanti for egen opstilling.

TIP
Det er vores erfaring, at du selv får en stor forståelse for din egen historie, ved at være med som stedfortræder i andres opstillinger.

Systemiske Familieopstillinger er en metode til at bearbejde forhold i familien, eller i andre sammenhænge (parforhold, arbejdsplads, m.m.), hvor nogle mønstre synes selv at have “taget magten”. Den er løsnings- og forløsnings orienteret, frem for problem orienteret. Og intuitiv, frem for intellektuel. Under en opstilling bliver relationernes skjulte virkelighed tydelig og det kan ses, hvor i “systemet”, den styrkende energi, til forløsning findes.

Seminaret ledes af den erfarne tyske psykoterapeut Elisa Schüler-Mombaur, der er direkte elev af Bert Hellinger.

Der vil være dansk oversættelse under hele seminaret.

Se også
www.elisa-schueler-mombaur.de
www.hellinger.com (På engelsk)

 

 

 


In-Sight v/Iris U. Schneider, Dagmarsgade 5, 4. th., 2200 København N, CVR: 13798192
OBS! Dette er ikke et undervisningssted, men firmaets erhvervsadresse!